DOELSTELLINGEN

DOELSTELLINGEN & WERKING

De vzw Tolbo wil een bijdrage leveren om te komen tot een ‘integraal toegankelijke’ samenleving.

Hierbij zal ze optreden als een ‘verbindingsagent’ tussen de individuele burger, bestaande organisaties en structuren en de (lokale) overheden.
Om haar doelstelling te realiseren zal de vzw:

  • De haar bekende informatie zo ruim mogelijk delen
  • Sensibiliserend optreden m.b.t. de haar bekende bestaande projecten en initiatieven,
  • Mogelijke ‘tekortkomingen’ onder de aandacht brengen en, rekening houdend met haar financiële en personele mogelijkheden, een voorstel van oplossing formuleren.