Buitenland

Buitenlandse Initiatieven

Advies & Begeleidingsdiensten

Advies Hulpmiddelen
Deze site wil de belanghebbenden ondersteunen & advies verlenen in hun zoektocht naar de geschikte oplossing voor hun problemen op het gebied van wonen en vervoer.
Daarnaast bevat de website informatie over diverse hulpmiddelen, oplossingen, en wet en regelgeving.

KNGF Geleidehonden
De Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden) is opgericht in 1935. Doel van de stichting is het bevorderen van de mobiliteit en zelfstandigheid van visueel gehandicapten middels geleidehonden.

Hulphonden voor Autisme
De doelstelling van Hulphonden voor Autisme is:
Kinderen en (jong-)volwassenen eigen kwaliteiten en mogelijkheden laten ontdekken en leren inzetten.

KTG Solutions
KTG-Solutions stelt zich ten doel Europa toegankelijk te maken, zodat mensen met een mobiliteitsprobleem onbelemmerd en gelijkwaardig ‘meedoen’ in de maatschappij.


Beleid

Wijzer met je beperking
Is de startpagina waar je de zorgaanbieder, sport- of vrijetijdsomgeving vindt die bij je past.

regelhulp.nl
Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Samenwerkende organisaties zijn onder andere gemeenten, het CIZ , UWV en SVB.

tse.two-seas.eu
In het TSE project werken de steden Gent (B), Rotterdam (NL) en Southampton (UK) samen. Ze zoeken naar innovatieve methoden om de sociale exclusie aan te pakken. Het doel is de steden voor iedereen toegankelijk te maken

Winkeltoegangkelijkheid
Winkel Toegankelijk Nederland wil , in samenwerking met ervaringsdeskundigen, lokale beleidsmakers stimuleren om de ‘winkeltoegankelijkheid’ van elke gemeente in Nederland te optimaliseren.


Beeldvorming

Mission On Wheels
De Stichting Mission on Wheels is ervan overtuigd dat met een positieve levensinstelling en doorzettingsvermogen, iedereen deel kan uitmaken van de huidige samenleving.


Communicatie

Handicap Nieuws
Handicapnieuws.net. De dagelijkse nieuwssite door Handicap Nationaal. Handicapnieuws.net probeert DE website te zijn voor hen die niet of moeilijk op de gebruikelijke manier kunnen lezen, surfen en/of internet kunnen hanteren.


Cultuur

Museum 4 All
De website Museum 4 All wil een overzicht bieden van musea die een aantrekkelijk aanbod hebben voor mensen met een visuele beperking of oogaandoening. Dit kan op allerlei manieren: met een goed zichtbare collectie, een audiotour of hulpvaardig personeel. Bezoekers kunnen musea beoordelen, recensies schrijven en hun ervaringen delen met anderen.


Kenniscentra

KCWZ
Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is hét informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. De kennispartners van het Kenniscentrum zijn RIBW Alliantie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Movisie
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Ze doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken.
Het Verwey-Jonker Instituut is gericht op expertiseopbouw en kennisdeling. Ze hebben speciale ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen. Hun onderzoek gebeurt op verzoek van lokale, provinciale, landelijke of internationale opdrachtgevers.

Vilans
Hét kenniscentrum voor langdurende zorg.

Verwey-Jonker
Het Verwey-Jonker Instituut is gericht op expertiseopbouw en kennisdeling. Ze hebben speciale ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen. Hun onderzoek gebeurt op verzoek van lokale, provinciale, landelijke of internationale opdrachtgevers.

Zorghulpatlas
De ZorghulpAtlas is een (online) wegwijzer in de Wereld van Zorg en Welzijn voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners. Hier vindt u informatie die kan bijdragen aan het vinden, regelen en organiseren van zorg en hulp.


Koepelorganisaties

Iederin
Ieder(in) is de Nederlandse koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking.


Lokale Initiatieven

Platform Gehandicapten Weert
Met deze site willen de initiatiefnemers gehandicapten en ouderen informeren over zaken die voor hen van belang kunnen zijn. Daarnaast wil het 'Platform Gehandicapten Weert' kortweg PGWeert de belangen behartigen van mensen met een handicap en /of een chronische ziekte binnen de gemeente Weert, met name zij die in aanmerking komen voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.).

Winkeltoegangkelijkheid
Winkel Toegankelijk Nederland wil , in samenwerking met ervaringsdeskundigen, lokale beleidsmakers stimuleren om de ‘winkeltoegankelijkheid’ van elke gemeente in Nederland te optimaliseren.


Mobiliteit

Gehandicapten parkeerplaatsen
Deze site geeft een overzicht van de voorbehouden en aangepaste parkeerplaatsen in de Benelux,

Duitsland en Engeland

Isemoa
Het ISEMOA-project ontwikkelt een kwaliteitszorgsysteem om steden en gemeenten te ondersteunen om de toegankelijkheid van het openbaar domein en het openbaar vervoer te verbeteren.

Offroad Solutions
Met de offroad rolstoel kunnen mensen met een functionele beperking geheel zelfstandig over terrein als strandSport en vrije tijd

Hotel Accessibility
Op hotelaccessibility.com vind je, obv screaning door ervaringsdeskundigen en/of lokale reisbureaus gespecialiseerd in het toegankelijk toerisme, links naar hotelwebsites overal in de wereld.

Ik wil fietsen
De website geeft informatie voor iedereen die graag wil fietsen, maar in het bijzonder voor mensen met een beperking. Het bevat vele links naar fabrikanten, firma's en instellingen, die iets voor onze doelgroep kunnen betekenen.

Muziek De Tijd
Op deze website vindt u informatie over het werken met 'kinderen met een rugzakje' dat Muziektherapeut Lilian Kupers in Maart 2013 heeft opgericht.

NBAV
Nederlandsche Branchevereniging Aangepaste Vakantie De NBAV-leden bieden arrangementen aan voor mensen alleen, of samen met partner(s), vriend(en), familie, of zelfs voor complete (al dan niet gemxte) groepen. Wie lid is van NBAV, voldoet aan een lange reeks kwaliteitscriteria.


Tewerkstelling

Werken met een beperking
De verschillende sites werden in gezamenlijk overleg tussen de vzw Tolbo en de desbetreffende organisatie aan dit overzicht toegevoegd.De vzw Tolbo draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van de aangeboden sites.